ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 947-2559 : ยางปูพื้นรถยนต์

TIS 947-2559 : Automotive rubber mats

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
600 300
ลักษณะทั่วไป
200 2
100 1
ความแข็ง
300 3
500 3
ความต้านแรงดึง
500 5
500 3
ความยืดเมื่อขาด
200 5
ความต้านแรงฉีกขาด
500 5
500 3
การพับงอ
1,000 5
ความทนต่อการขัดถู
2,000 5
การติดไฟ
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง
500 10
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 10
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงฉีกขาด
700 10
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: การพับงอ
1,500 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025