ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 886-2555 : ยางรัดของ

TIS 886-2555 : Rubber bands

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
600 5
100 1
ลักษณะทั่วไป
200 1
100 1
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
700 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ : มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ300เมกะพาสคัล
500 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความยืดถาวร
500 5
500 3
สมบัติทางฟิสิกส์ : การบ่มเร่ง : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
700 10
500 7
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความหนาแน่น
500 3
500 3
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025