ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 746-2551 : ท่อยางดูดและส่งน้ำ

TIS 746-2551 : Water suction and discharge rubber hoses

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน "ปลายที่ 1,2"
ความยาว
ยางชั้นใน "ความต้านแรงดึงก่อนบ่มเร่ง,หลังบ่มเร่ง,ค่าเปลี่ยแปลงและความยืดเมื่อขาดก่อนบ่มเร่ง,หลังบ่ม,ค่าเปลี่ยแปลง"
ยางชั้นนอก "ความต้านแรงดึงก่อนบ่มเร่ง,หลังบ่มเร่ง,ค่าเปลี่ยแปลงและความยืดเมื่อขาดก่อนบ่มเร่ง,หลังบ่ม,ค่าเปลี่ยแปลง"
ความทนต่อโอโซน
1,500 7
ความทนความดันพิสูจน์
ความทนความดันระเบิด
ความทนสูญญากาศ (เฉพาะชนิดที่ 1)
ความต้านแรงยึด ยางชั้นในกับวัสดุเสริมแรง
ระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง
ยางชั้นนอกกับวัสดุเสริมแรง
ความต้านการดัดโค้ง
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025