ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 124-2518 สายพานแบนส่งกำลัง
เลือก มอก. 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
เลือก มอก. 321-2530 กระดาษทำลูกฟูก
เลือก มอก. 505-2541 กระเป๋าน้ำร้อนยาง
เลือก มอก. 538-2548 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
เลือก มอก. 633-2531 ลูกยางสีข้าว
เลือก มอก. 746-2551 ท่อยางดูดและส่งน้ำ
เลือก มอก. 886-2555 ยางรัดของ
เลือก มอก. 947-2559 ยางปูพื้นรถยนต์
เลือก มอก. 951-2533 แผ่นยางรองสะพาน
เลือก มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น
เลือก มอก. 1055-2556 ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เลือก มอก. 1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
เลือก มอก. 1135-2544 แผ่นยางกันซึม
เลือก มอก. 2378-2559 บล็อกยางปูพื้น
เลือก มอก. 2476-2552 ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน
เลือก มอก. 2505-2553 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เลือก มอก. 2556-2554 เส้นด้ายยาง
เลือก มอก. 2682-2558 เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์
เลือก มอก. 2683-2558 พื้นสังเคราะห์
เลือก มอก. 173 ยางฟองน้ำ
เลือก ASTM 412,D 624, D 2240 ยาง
เลือก มอก. 2377-2559 แผ่นยางปูพื้น
เลือก - ทุ่นผูกเรือยางพารา
เลือก มอก. 886-2559 ยางรัดของ
เลือก มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล
เลือก มอก. 2725-2559 ถุงนิ้วยาง
เลือก มอก. 2726-2559 ยางชะลอความเร็ว
เลือก มอก. 2727-2559 ยางปัดน้ำฝน
เลือก พิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 พิกัดอัตราศุลกากร
เลือก ASTM, ISO, JIS, มอก. ยาง, ยางวัลคาไนซ์, ผลิตภัณฑ์ยาง, ถุงมือยาง
เลือก ISO 14285 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เลือก มอก. 2741-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน
เลือก มอก. 2747-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน
เลือก EN 388 ถุงมือยาง (Protective gloves against mechanical risks)
เลือก EN 420 ถุงมือยาง (Protective gloves. General requirements and test methods)
เลือก EN 12868, ISO 29941, Nitrosamines, ไนโตรซามีน ยาง, ถุงมือยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง