ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 74-2529 ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
เลือก มอก. 170-2550 กระดาษเหนียว
เลือก มอก. 214-2530 กระดาษชำระ
เลือก มอก. 215-2530 กระดาษเช็ดหน้า
เลือก มอก. 239-2530 กระดาษเช็ดมือ
เลือก มอก. 240-2530 กระดาษเช็ดปาก
เลือก มอก. 321-2530 กระดาษทำลูกฟูก
เลือก มอก. 619-2529 แถบกระดาษกาวย่น
เลือก มอก. 1045-2535 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
เลือก มอก. 1054-2560 กระดาษถ่ายเอกสาร
เลือก มอก. 1353 เล่ม 11-2541 การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจาย
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษพิมพ์และเขียน) กระดาษพิมพ์และเขียน
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษหนังสือพิมพ์) กระดาษหนังสือพิมพ์
เลือก ISO 9562 ปริมาณสาร AOX ในเยื่อและกระดาษ
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษชำระ) กระดาษชำระ
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษเช็ดมือ) กระดาษเช็ดมือ
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษเช็ดปาก) กระดาษเช็ดปาก
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษเช็ดหน้า) กระดาษเช็ดหน้า
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษกล่องเคลือบ) กระดาษกล่องเคลือบ
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษไม่เคลือบ) กระดาษไม่เคลือบ
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง) กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษถ่ายเอกสาร) กระดาษถ่ายเอกสาร
เลือก ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ(กระดาษทำยิปซั่ม) กระดาษทำยิปซั่ม
เลือก - กระดาษ
เลือก EU RoHs กระดาษ
เลือก ISO 534 เครื่องทดสอบความหนา
เลือก ISO 1924-1 เครื่องทดสอบความต้ารแรงดึง แบบPendulum
เลือก ISO 1924-2 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง แบบ Constant rate of elongation
เลือก ISO 1974 เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด
เลือก ISO 2469 เครื่องวัดความขาวสว่าง
เลือก ISO 5627 เครื่องทดสอบความเรียบของผิวกระดาษ แบบ Bekk
เลือก ISO /TAPPI เครื่องตัดชิ้นทดสอบกระดาษ
เลือก ISO 5636 เครื่องทดสอบความพรุนแบบGurley
เลือก ISO 5626 เครื่องทดสอบการหักพับแบบ
เลือก ISO 9895 สอบเทียบเครื่องทดสอบแรงกดระยะสั้น
เลือก TAPPI T 480 เครื่องวัดมันวาว
เลือก ISO 2493 เครื่องทดสอบความทรงรูป
เลือก ISO/TAPPI สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษทั้งหมด
เลือก TAPPI T 835 อุปกรณ์การทดสอบการดูดซึมน้ำ(Water drop test)
เลือก TAPPI T 200, TAPPI T 248 เครื่องบดเยื่อ
เลือก TAPPI T 227 เครื่องวัด Freeness
เลือก ISO 9197 Paper, board and pulp
เลือก ISO 9198 Paper, board and pulp
เลือก ISO 534 or TAPPI T 411 ความหนา
เลือก ISO 536 หรือ TAPPI T 410 น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษ
เลือก TAPPI T 833 แรงยึดระหว่างชั้นของกระดาษ
เลือก ISO 2758 ความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ
เลือก ISO 1924-1, ISO 1924-2 ความต้านแรงดึง
เลือก - กระดาษ
เลือก - วัสดุทำกระดาษ
เลือก - เยื่อกระดาษทดสอบทางเคมี
เลือก - กระดาษ
เลือก - กระดาษ
เลือก - ความทึบแสง (Opacity)
เลือก - กระดาษสา
เลือก - ความทรงรูป (Stiffness)
เลือก - กระดาษ (ค่าทีอีเอ)
เลือก - Thickness
เลือก - กระดาษ