ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 729-2553 : กระสอบพลาสติก

TIS 729-2553 : Plastic sacks

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
200
ชนิดวัสดุ
1,000
จำนวนเส้นด้าย (ยืน,พุ่ง)
200
ระยะห่างระหว่างแนวตะเข็บ
200
ความกว้างของปลายกระสอบ
200
จำนวนฝีจักร
200
แรงดึงของรองใน
500
ความยืดของรองใน
200
มิติของรองใน
200
รอยรั่วของรองใน
300
มวลกระสอบ
500
แรงดึง
500
ความยืด
200
แรงดึงของตะเข็บก้นกระสอบ
500
ความทนการตกกระแทก
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025