ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 612-2549 : แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

TIS 612-2549 : Glassfibre reinforced polyester sheets

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มวลต่อพื้นที่ระบุ
300 1
ขนาด
300 1
ความได้ฉาก
300 1
ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม
300 1
ลักษณะทั่วไป
150 1
การส่งผ่านของแสง
1,000 7
ความต้านแรงกระแทก
300 1
ความต้านแรงดึง
1,500 7
ปริมาณสารที่ระเหย
1,500 30
ปริมาณใยแก้ว
1,000 30
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025