ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 575-2528 : แผ่นพลาสติกอ่อนพีวีซีสำหรับกรุแหล่งน้ำ

TIS 575-2528 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านแรงดึง (แนวละ)
500 7
ความทนทานต่อการฝังดิน (Resistance to soil burial) : การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง
600 7
สารที่ละลายในน้ำ
500 10
มิติ (กว้าง,ยาว,หนา) (รายการละ)
200 7
การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวละ)
600 7
ความต้านแรงฉีกขาด (แนวละ)
500 7
ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม
500 7
สารที่ระเหยได้
500 7
ความทนทานต่อการฝังดิน (Resistance to soil burial) : การเปลี่ยนแปลงความยืดที่จุดขาด
300 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025