ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 524-2539 : ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน

TIS 524-2539 : Melamine utensils

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความทนกรด
600 7
ความทนอุณหภูมิต่างๆ : ความทนน้ำเดือด
500 7
ความทนอุณหภูมิต่างๆ : ความทนความร้อน
500 7
ความทนอุณหภูมิต่างๆ : ความทนความเย็น
500 7
การดูดซึมน้ำ : การดูดซึมน้ำที่อุณหภูมิห้อง
500 7
การดูดซึมน้ำ : การดูดซึมน้ำเดือด
500 7
ความต้านแรงกระแทก
400 5
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟีนอล
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟอร์มาลดีไฮด์
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สารที่ทำปฎิกริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : สิ่งที่เหลือจากการ ระเหย : น้ำ
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : สิ่งที่เหลือจากการ ระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 1+24
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : สิ่งที่เหลือจากการ ระเหย : นอร์มแมล-เฮปเทน
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : สิ่งที่เหลือจากการ ระเหย : เอทานอล 1+4
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025