ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 435-2548 : ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว

TIS 435-2548 : Glassfibre reinforced plastics water tanks

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปผิวภายใน
100
ลักษณะทั่วไปผิวภายนอก
300
ความจุทั้งหมด
600
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวความต้านแรงดึงที่จุดขาด
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวความต้านแรงโค้ง
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวมอดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวมอดูลัสแรงดึง
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวปริมาณใยแก้ว
500
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวความแข็งบาร์คอล
400
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังชั้นเดียวอัตราการดูดซึมน้ำ
400
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในความต้านแรงดึงที่จุดขาด, ความยืดเมื่อขาด
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในอายุการใช้งาน
5,000
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในอัตราการดูดซึมน้ำ
400
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในความต้านทานแรงดึงเมื่อจุดคราก
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในมอดูลัสแรงดึง
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในความต้านแรงโค้ง,มอดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น
700
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในปริมาณใยแก้ว
500
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ประเภทผนังสองชั้นผนังด้านในความแข็งบาร์คอล
400
การรั่วของน้ำ
100
การแอ่นตัว
500
ความแข็งแรงของรูน้ำออก
400
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำกลิ่น,ความขุ่น,สี
100 7
100
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 7
300
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำสิ่งที่เหลือจากการระเหย
600 10
400
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำคลอรีนที่เหลือ
400
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำความเป็นกรด-ด่าง
200
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำโลหะหนัก
600 7
600
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำฟีนอล
200
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 7
300
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายสิ่งที่เหลือจากการระเหย
600 7
400
ปริมาณโลหะหนักในเนื้อพลาสติกตะกั่ว
600 7
600
ปริมาณโลหะหนักในเนื้อพลาสติกแคดเมียม
600 7
600
ความทึบแสง
300
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025