ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 386-2531 : เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์

TIS 386-2531 : Pressure-sensitive adhesive tape for electrical purposes: plasticized polyvinyl chloride

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความหนา
200 1
ความกว้าง
200 1
ความยาว
200 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
การผุกร่อนเนื่องจากการแยกสารด้วยไฟฟ้า
500 5
ความต้านทานต่อการทะลุที่อุณหภูมิสูง
500 5
ความต้านทานต่อการลุกไหม้
500 5
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
500 5
ความต้านแรงดึง
500 5
การติดแน่นบนแผ่นเหล็ก
500 5
การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวของเทป
500 5
การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวของเทปเมื่อเกิดแรงเฉือน
600 5
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025