ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2678-2558 : ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

TIS 2678-2558 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปรอท
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สารหนู
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ซีลีเนียม
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : โครเมียม
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ไซยาไนด์
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แบเรียม
600 15
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณโลหะหนัก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025