ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2921-2562 : ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 2921-2562 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : เมลามีน
1,500 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : ความทนกรดซัลฟิวริก
600 1
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : ความทนน้ำเดือด
800 3
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : อะลูมิเนียม
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : แบเรียม
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : โคบอลต์
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : ทองแดง
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : เหล็ก
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : ลิเทียม
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : แมงกานีส
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : สังกะสี
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : โลหะ : นิกเกิล
600 7
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณโลหะหนัก
800 1
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : ฟอร์แมลดีไฮด์
600 2
ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน มอก.2921-2562 : สิ่งที่่เหลือจากการระเหย
600 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025