ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : กาวซิลิโคน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ระยะเวลาแห้งตัว
400
ความแข็ง
300
ความต้านแรงดึง
500
ความยืด
200
ความต้านแรงดึงที่ความยืดตัวร้อยละ... (เช่นที่ 50)
200
ความต้านแรงฉีกขาด
500
การติดแน่น
500
การทนต่อความร้อน
500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025