ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แผ่นพลาสติก

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ (กว้าง,ยาว,หนา) (รายการละ)
200
ความต้านแรงดึง (แนวละ)
500
ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวละ)
500
ความต้านแรงฉีกขาด (แนวละ)
500
สารที่ละลายในน้ำ
500
สารที่ระเหยได้
500
การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวละ)
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025