ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.982-2533 : ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก (Carbon black content)
1,000
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : พลวง
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สารหนู
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แบเรียม
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมี่ยม
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : โครเมียม
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปรอท
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ซิลิเนียม
600 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ดีบุก
600
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
600 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025