ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ
600
ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ
3,500
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ภายใน ความหนา (รายการละ)
200
ความเบี้ยว
200
ความยาว
200
ความทนกรดซัลฟิวริก
600
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว
600
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ดีบุก
600
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025