ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : บัตรประจำตัวประชาชน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนทานต่อการพับงอ
400 20
ความทนทานต่ออุณหภูมิ หลังแช่ที่อุณหภูมิ –25 องศาเซลเซียส วัดกว้าง ยาว และหนา
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิ หลังแช่ที่อุณหภูมิ –35 องศาเซลเซียส วัดกว้าง ยาว และหนา
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดกว้าง ยาว และหนา
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้น ตำแหน่งของแถบแม่เหล็ก
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
500
ความทนทานต่ออุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Acetic acid 5%
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Break Fluid
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Sodium carbonate 5%
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Ethyl alcohol 60%
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : น้ำมันเบนซิน 95
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Ethylene glycol
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Sodium chloride 5%
300
ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง : Sucrose 10%
300
คุณสมบัติด้านฟิสิกส์ทั่วๆไป (ตกลงราคา)
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025