ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM D 1238 : พลาสติก

- : พลาสติก

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Rockwell Hardness
Tensile Strength
Elongation
ทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก MFI
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025