ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ฺBio Plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ โลหะหนัก 11 ชนิด : ฺBio Plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้

Bio Plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ โลหะหนัก 11 ชนิด : bio plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สังกะสี (Zinc : Zn)
600 10
ทองแดง (Copper : Cu)
600 10
นิกเกิล (Nikle : Ni)
600 10
แคดเมียม (Cadmium : Cd)
600 10
ตะกั่ว (Lead : Pb)
600 10
ปรอท (Mercury : Hg)
600 10
โครเมียม (Chromium, Cr)
600 10
โมลิบดีนัม (Molybdenum, Mo)
600 10
ซีลีเนียม (Selenium, Se)
600 10
สารหนู (Arsenic, As)
600 10
ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)
600 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025