ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ฉนวน PE Foam

- : PE Foam

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : มิติ รายการละ
300
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam) : ลักษณะทั่วไป
100
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam) : ความคงทนต่อสารเคมี *สารเคมีชนิดละ 300 บาท
300
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/-2)*C for 22 h)
1,000
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam) : ความคงสภาพมิติ (Dimensional stability or Dimensional change on heating) 2 แนว
1,200
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
500
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):ความยาว
200
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
400
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
500
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
1,000
พลาสติก : การติดไฟ (Flammability)ทดสอบตาม UL94 (ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
4,000
การติดไฟ (Flammability)ทดสอบตาม UL94
4,000
ความทนทานต่อแรงดึง
500 7
การยืดตัว
200 7
การทนทานต่อแรงฉีกขาด
500 7
permanent in compression set
500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025