ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

UL94 : พลาสติก

UL94 : Plastic

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การติดไฟ (Flammability)ทดสอบตาม UL94
4,000 15
Electrometric flexible Foam : การลามไฟ(Flammability)
4,000 15
การลามไฟ(Flammability)
4,000 15
Polyurethane Foam: ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)
500
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี พี ลามิเนตฯลฯ) : Dielectric Strength หรือ Breakdown voltage ในน้ำมัน
1,000 7
Oxygen Index ตามมาตรฐาน ASTM D 2863
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี พี ลามิเนตฯลฯ) : Dielectric Strength ในอากาศ หรือ Breakdown voltage ในอากาศ อบ/เก็บ 1-ทดสอบ 1
750 7
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี ลามิเนตฯลฯ) : Volume Resistivity หรือ Surface Resistivity ตาม ASTM D257
1,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025