ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EU No. 10/2011 ; SML โลหะทั้ง 7 ชนิดที่อยู่ในข้อกำหนด : Plastic Laminated Spec : PET / INK / DL / LLDPE

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การแพร่กระจายโดยรวมใน Iso-octane
2,000 20
เหล็ก (Iron : Fe)
600 10
แมงกานีส (Manganese : Mn)
600 10
สังกะสี (Zinc : Zn)
600 10
แบเรียม(Barium, Ba)
600 10
โคบอต์(cobalt)
600 10
ลิเทียม ( Lithium : Li)
600 10
การแพร่กระจายของอลูมิเนียมในตัวแทนอาหาร
600 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025