ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM D 882 : ฟิล์มพลาสติก

- : Plastic film

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความยืด ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
100 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025