ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM D 792 : ฟิล์มพลาสติก

- : Plastic film

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะแบบ displacement (ติดต่อนักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)
650 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025