ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 216-2524 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

TIS 216-2524 : Rigid PVC conduit for electrical wiring and telephone cable

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนทานต่อความชื้น
500 7
150 20
การต้านแรงดันไฟฟ้า
500 3
100 20
ความทนทานต่อน้ำมัน
500 7
100 20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,ความหนาและความเบี้ยวของท่อ
500 1
500 20
ความยาวท่อ
300 7
100 1
ความเรียบร้อย
50 1
50 1
ความต้านแรงดึง
500 7
200 20
ความต้านแรงกด
500 7
200 20
ความต้านแรงกระทบ
500 7
150 20
ความทนทานต่อความร้อน
150 1
150 20
ความทนทานต่อเปลวไฟ
100 1
100 20
ความทนทานต่อกรด
400 7
200 20
ความทนทานต่อด่าง
500 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025