ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.1136 : ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

TIS 1136 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านแรงฉีกขาด
500 7
กลิ่น
100 7
ความยืด
100 7
ความกว้าง,ยาว,หนา
200 7
ความใส
500 7
ความต้านแรงดึง
500 7
ชนิดของวัสดุ
1,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025