ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

IEC 62321: 2008 : ชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์

IEC 62321: 2008 : Plastic in electronic parts

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตะกั่ว
600 2
พอลิโบรมิเนเต็ดได ฟีนิลอีเทอร์(PBDEs): โมโนโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์ถึงโนนาโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์ และเดคาโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์
2,500 15
แคดเมียม
600 2
ปรอท
600 2
Hexavalent Chromium
600 3
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025