ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย

- : Plastic containers for waste

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Hardness Shore d
Yield tensile strength
Elongation at break
Density
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025