ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2356-2550 : แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง

TIS 2356-2550 : Rigid polyvinyl chloride foam sheets

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความกว้างและความยาว
200 1
ความหนา
200 1
ระยะโก่ง : ด้านยาว ด้านกว้าง
200 1
ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม
200 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความทนแรงกระแทก
1,000 3
การดูดซึมน้ำ
1,000 7
ความต้านแรงดัด
1,200 7
เสถียรภาพทางมิติ
2,000 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025