ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1379-2551 : ถังเก็บน้ำพลาสติก

TIS 1379-2551 : Plastics water tanks

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด (ความด้านแรงดึงสูงสุด,ความยืดเมื่อขาด)
3,000
ความจุทั้งหมด
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก (แคดเมียม)
600 3
500
ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่ทำด้วยโลหะ (เหล็กกล้าไร้สนิม)
ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่ทำด้วยโลหะ (บรอนซ์)
ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่ทำด้วยโลหะ (ทองเหลือง)
4,500
ลักษณะทั่วไป
200
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
400
ความทนทานต่อการเสียรูป (ถังทรงกระบอก ทรงกรวย และ ทรงกรวยต่ำ)
600
ความทนทานต่อการเสียรูป (ถังทรงเหลี่ยม)
ความทนความดันภายใน
1,000
การโก่งตัว
1,000
ความล้า
2,000
ความทนแรงกระแทก (Impact resistance)
600
อายุการใช้งาน : ความต้านแรงดึง
3,000
ความทึบแสง (เฉพาะประเภททึบแสง) : อัตราการส่องผ่านของแสง
300
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 10
สารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600 2
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก : ตะกั่ว
600 3
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย: น้ำ
600 7
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025