ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1333-2539 : ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ

TIS 1333-2539 : Reinforced PVC hoses for liquefied petroleum gases (vapour phase)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
200
ความหนา
200
ความยาว
200
ลักษณะทั่วไป
200
ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด
400
ความแข็ง
400
การบ่มเร่ง : ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด
500
ความทนก๊าซ : เพนเทน
450
ความทนก๊าซ : บิวเทน
450
ความทนเปลวไฟ
200
การซึมผ่านของก๊าซโพรเทน
800
ความทนของเหลว : สารละลายผงซักฟอก
300
ความทนของเหลว : น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภคที่อุณหภูมิสูง
300
ความทนของเหลว : น้ำมันถั่วเหลืงสำหรับบริโภค
300
ความทนของเหลว : น้ำส้มสายชู
300
ความทนของเหลว : สบู่เหลว
300
ความต้านทานการไหลของก๊าซเมื่อดัดโค้งท่อพีวีซี
800
ความทนแรงกด
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025