ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1306-2538 : โพลิโพรพิลีนเรซิน

TIS 1306-2538 : Polypropylene resin

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 2
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600 2
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600 5
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมล-เฮปเทน
600 5
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 1+24
600 5
โพลิโพรพิลีนเรซิน : สารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 1+4
600 5
โพลิโพรพิลีนเรซิน : ความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก : ตะกั่ว(Lead, Pb)
600 3
โพลิโพรพิลีนเรซิน : ความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก : แคดเมียม (Cadmium, Cd)
600 3
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025