ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1239-2537 : แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต

TIS 1239-2537 : PVC waterstops for sealing joints in concrete

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ : ความกว้าง ความหนา และความยาว
400
ลักษณะทั่วไป
100
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
650 5
300
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความแข็ง IRHD
300 3
150
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
700 3
200
สมบัติทางฟิสิกส์ : การบ่มเร่ง : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
900 30
300
สมบัติทางฟิสิกส์ : ความทนด่าง : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
1,500 10
300
สมบัติทางฟิสิกส์ : การดูดซึมน้ำ
500 5
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025