ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1013-2533 : บานประตูพีวีซี

TIS 1013-2533 : PVC door

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
200 1
200
ลักษณะทั่วไป
50 1
50
ความทนสารเคมี
450 3
450
การรั่วของน้ำ
200 3
200
การบิดตัว
200 3
200
ระยะโก่งและระยะห่อ
200 3
200
ความทนแรงกระแทก
200 3
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025