ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 982-2556 : ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

TIS 982-2556 : Polyethylene pipes for drinking water

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย
100
ขนาดความเบี้ยวของท่อ
100
ขนาดความหนาของผนังท่อ
200
100
ขนาดความยาวของท่อ
100
ลักษณะทั่วไป
100
อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว
700
ปริมาณคาร์บอนแบลก
1,000 2
2,500
การเปลี่ยนแปลงของความยาวท่อ
300 7
400
ความทนความดัน 100 ชั่วโมง ที่ 20oC
2,500
ความทนความดัน 165 ชั่วโมง ที่ 80oC
2,500
ความทนความดัน 1,000 ชั่วโมง ที่ 80oC
5,000
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำกลิ่น รส สี
100
ปริมาณสารที่สกัดได้สารหนู
600 15
800
ปริมาณสารที่สกัดได้แบเรียม
600 15
600
ปริมาณสารที่สกัดได้แคดเมียม
600 15
600
ปริมาณสารที่สกัดได้โครเมียม
600 15
600
ปริมาณสารที่สกัดได้ตะกั่ว
600 15
600
ปริมาณสารที่สกัดได้ปรอท
600 15
800
ปริมาณสารที่สกัดได้ซีลีเนียม
600 15
800
ปริมาณสารที่สกัดได้ฟีนอล
600
1,000
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
600 15
300
เสถียรภาพทางความร้อน
3,500
การบรรจุ
100
เครื่องหมายและฉลาก
100
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025