ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 910-2532 : ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

TIS 910-2532 : Polybutylene (PB) pressure pipe and tubing for drinking water services

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ทดสอบคุณภาพน้ำ
ปริมาณสารที่สกัดได้ : พลวง
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : สารหนู
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : แบเรียม
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : แคดเมียม
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : โครเมียม
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : ตะกั่ว
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : ปรอท
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : ซีลีเนียม
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : ดีบุก
600 20
ปริมาณสารที่สกัดได้ : ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
600 20
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025