ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 825-2531 : เชือกโพลิเอทิลีน

TIS 825-2531 : Polyethylene ropes

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แรงดึงขาด
500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025