ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
เลือก มอก. 216-2524 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
เลือก มอก. 386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
เลือก มอก. 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
เลือก มอก. 524-2539 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
เลือก มอก. 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
เลือก มอก. 575-2528 แผ่นพลาสติกอ่อนพีวีซีสำหรับกรุแหล่งน้ำ
เลือก มอก. 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
เลือก มอก. 632-2551 พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
เลือก มอก. 656-2556 วิธีวิเคราะห์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร
เลือก มอก. 729-2553 กระสอบพลาสติก
เลือก มอก. 816-2556 พอลิเอทิลีนเรซิน
เลือก มอก. 825-2531 เชือกโพลิเอทิลีน
เลือก มอก. 910-2532 ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
เลือก มอก. 982-2556 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
เลือก มอก. 996-2533 เชือกโพลิโพรพิลีน
เลือก มอก. 1013-2533 บานประตูพีวีซี
เลือก มอก. 1131-2535 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
เลือก มอก. 1239-2537 แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต
เลือก มอก. 1245-2553 สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์
เลือก มอก. 1306-2538 โพลิโพรพิลีนเรซิน
เลือก มอก. 1333-2539 ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
เลือก มอก. 1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก
เลือก มอก. 2356-2550 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง
เลือก - ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
เลือก - พอลิเมอร์
เลือก IEC 62321: 2008 ชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์
เลือก มอก.1136 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
เลือก - วัสดุทั่วไป
เลือก มอก.1178-2549 สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาดีไฮด์
เลือก มอก.386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า
เลือก มอก.816-2521 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
เลือก ISO 4593 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 792 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ISO 15106-1, ASTM E398, ASTM F 1249,ISO 2528, ASTM E 96 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 3985 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 882 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM F88 ฟิล์มพลาสติก
เลือก มอก.656 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 1709 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 1922 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D 5748 ฟิล์มพลาสติก
เลือก JIS Z 1709 ฟิล์มพลาสติก
เลือก ASTM D790 D792 D1938 D882 D256 D543 D638 D1004 D543 D570 พลาสติกทั่วไป
เลือก EU No. 10/2011 ; SML โลหะทั้ง 7 ชนิดที่อยู่ในข้อกำหนด Plastic Laminated Spec : PET / INK / DL / LLDPE
เลือก UL94 พลาสติก
เลือก - ฉนวน PE Foam
เลือก ฺBio Plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ โลหะหนัก 11 ชนิด ฺBio Plastic พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้
เลือก แผ่น HDPE Sheet แผ่น HDPE Sheet
เลือก ASTM D 1238 พลาสติก
เลือก - ขวด PET
เลือก - ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
เลือก - บัตรประจำตัวประชาชน
เลือก - ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
เลือก - กาวอีปอกซี
เลือก - กาวโพลิไวนิลแอซีเทตอิมัลชัน
เลือก มอก.982-2533 ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
เลือก - เม็ดพลาสติก
เลือก - พีวีซีเรซิน
เลือก - แผ่นพลาสติก
เลือก - กาวซิลิโคน
เลือก - สติ๊กเกอร์
เลือก - สายรัดถุงไปรษณีย์
เลือก มอก. 686-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
เลือก มอก. 2921-2562 ภาชนะเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 2678-2558 ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
เลือก มอก.17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม