ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
เลือก มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
เลือก มอก. 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
เลือก มอก. 55-2516 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เลือก มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
เลือก มอก. 107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
เลือก มอก. 138-2535 ลวดผูกเหล็ก
เลือก มอก. 163-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน
เลือก มอก. 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
เลือก มอก. 200-2536 ลวดเสียบกระดาษ
เลือก มอก. 238-2520 ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี
เลือก มอก. 248-2531 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
เลือก มอก. 256-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา
เลือก มอก. 276-2532 ท่อเหล็กกล้า
เลือก มอก. 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
เลือก มอก. 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
เลือก มอก. 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
เลือก มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
เลือก มอก. 427-2531 ท่อเหล็กกล้า
เลือก มอก. 449-2530 เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
เลือก มอก. 514-2531 ลวดเหล็กกล้า
เลือก มอก. 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
เลือก มอก. 593-2530 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง
เลือก มอก. 597-2528 ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
เลือก มอก. 604-2529 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
เลือก มอก. 644-2529 เหล็กเพลาดำ
เลือก มอก. 659-2529 เหล็กฉากเจาะรู
เลือก มอก. 730-2530 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก
เลือก มอก. 731-2532 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก
เลือก มอก. 732-2531 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก
เลือก มอก. 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
เลือก มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
เลือก มอก. 770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
เลือก มอก. 831-2531 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ
เลือก มอก. 854-2536 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
เลือก มอก. 863-2532 โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
เลือก มอก. 864-2532 เหล็กเพลาขาว
เลือก มอก. 918-2535 อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
เลือก มอก. 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
เลือก มอก. 944-2533 เหล็กกันโคลง
เลือก มอก. 964-2533 สปริงขดขึ้นรูปร้อน
เลือก มอก. 989-2533 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
เลือก มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เลือก มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เลือก มอก. 1303-2538 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ
เลือก มอก. 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
เลือก มอก. 1439-2540 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เลือก มอก. 1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน, แผ่นแถบ, แผ่นหนา, และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
เลือก มอก. 1499-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
เลือก มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
เลือก มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
เลือก มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
เลือก มอก. 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
เลือก มอก. 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
เลือก มอก. 2012-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
เลือก มอก. 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
เลือก มอก. 2133-2545 ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
เลือก มอก. 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
เลือก มอก. 2223-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด
เลือก มอก. 2228-2548 เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี
เลือก มอก. 2253-2548 ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
เลือก มอก. 2256-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับเคลือบอิแนเมล
เลือก มอก. 2257-2549 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง
เลือก มอก. 2316-2549 เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง
เลือก มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
เลือก ASTM E 350-95 ลวดผูกเหล็ก
เลือก ASTM E 415 เหล็กโครงสร้าง
เลือก ASTM E 1086-08 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
เลือก มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นบาง สำรหับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
เลือก ASTM E 350-95 ลวดเหล็กกล้า
เลือก ASTM E 415 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน
เลือก ASTM E 350-95 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
เลือก มอก.2256-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น
เลือก ASTM E 415 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น
เลือก มอก.2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อน
เลือก ASTM B 499 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
เลือก มอก.63-2523 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
เลือก - โซ่เหล็ก
เลือก - ลวดเคลือบสังกะสี,โลหะเคลือบสังกะสี