ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 131-2523 รองเท้าแตะฟองน้ำ
เลือก มอก. 132-2528 รองเท้าผ้าใบ
เลือก มอก. 353-2532 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
เลือก มอก. 523-2554 รองเท้าหนังนิรภัย
เลือก มอก. 749-2531 ยางพื้นรองเท้า
เลือก มอก. 810-2531 รองเท้าบู๊ตพีวีซี