ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 738-2547 : นมสด

TIS 738-2547 : Fresh milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
คุณลักษณะทางเคมี มันเนย (butter fat)
500 3
คุณลักษณะทางเคมี โปรตีน (crude protein)
500 2
คุณลักษณะทางเคมี เนื้อนม (total solids)
700 2
คุณลักษณะทางเคมี สารปฏิชีวนะ (antibiotic)
คุณลักษณะทางเคมี อะฟลาทอกซิน M1(aflatoxin M1 )
วัตถุเจือปนอาหาร
จุลินทรีย์ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 15
จุลินทรีย์ เอสเคอริเชียโคไล
500 12
700 15
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม
300 7
700 15
จุลินทรีย์ เทอร์โมฟิลิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
การบรรจุ
200 1
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025