ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 701-2530 : ข้าวเกรียบ

TIS 701-2530 : Chip or cracker

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
การปราศจากสิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันหืน
4,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : โมโนโซเดียม แอลกลูตาเมต โมโนไฮเดรต
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 15
จุลินทรีย์ : เอสเคอริเชีย โคไล
500 12
700 15
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 15
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 15
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 15
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025