ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 694-2548 : เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

TIS 694-2548 : Instant rice vermicelli

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะเส้นและกลิ่นก่อนเติมน้ำเดือด
7,850 14
สี ลักษณะเส้นและกลิ่นรสหลังเติมน้ำเดือด
0 0
ความชื้น
0 0
โปรตีน
0 0
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันหืน
4,000 5
0 0
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต)
0 0
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย (ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
500 5
0 0
สุขลักษณะ : สิ่งแปลกปลอม
0 0
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
0 0
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : รา
500 10
400 20
0 0
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
0 0
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : อี โคไล
500 12
700 20
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
500 10
700 20
สุขลักษณะ : จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025