ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 637-2529 : แป้งข้าวโพด

TIS 637-2529 : Corn starch

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สีและกลิ่น
สิ่งแปลกปลอมและสิ่งปลอมปน
ความละเอียด
ความชื้น
ความเป็นกรด-ด่าง
เถ้า
แป้ง
โปรตีน
ไขมัน
เหล็ก
สารออกซิไดซ์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
400 5
เอสเคอริเชีย โคไล
700 20
ซาลโมเนลลา
700 7
รา
400 10
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025