ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 600-2528 : ขิงแห้งป่น

TIS 600-2528 : Ground dried ginger

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่นรส
เถ้าทั้งหมด
600 7
ความชื้น
400 3
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความเผ็ดแทนขิง
1,500 7
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
400 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
700 5
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
400 20
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025