ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 586-2528 : กล้วยอบ

TIS 586-2528 : Dried bananas

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
400 7
ความสม่ำเสมอของขนาด
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ในภาชนะบรรจุเดียวกัน
วัตถุเจือปนอาหาร
2,000 5
1,500 7
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 5
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเคอรีเซีย โคไล
500 12
700 15
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025