ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 584-2528 : ขิงผงสำเร็จรูป

TIS 584-2528 : Instant ginger

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่นรส
การละลายในน้ำเดือด
ความชื้น
400 3
เถ้าทั้งหมด
600 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความเผ็ดแทนขิง
1,500 7
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
400 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
400 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
อะฟลาทอกซิน
1,000 14
3,000 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025