ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 583-2528 : กะทิผง

TIS 583-2528 : Coconut milk powder

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่นรส และการละลาย
ไขมัน
600 7
โปรตีน
600 7
ความชื้น
400 7
กรดไขมันอิสระ
2,500 7
วัตถุเจือปน อาหาร : วัตถุกันเสีย
1,500 7
วัตถุเจือปน อาหาร : สารกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 5
วัตถุเจือปน อาหาร : สารกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน
1,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
400 5
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม (วิธีเอ็ม พี เอ็น)
300 7
700 5
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
ภาชนะบรรจุและ น้ำหนักสุทธิ : ขนาดน้ำหนักสุทธิ < 1 กก.
400 10
ภาชนะบรรจุและ น้ำหนักสุทธิ : ขนาดน้ำหนักสุทธิ > 1 กก.
400 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025