ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 582-2531 : กะทิสำเร็จรูป

TIS 582-2531 : Coconut milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทางเคมี : ไขมัน
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : กรดไขมันอิสระ
2,500 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
คุณลักษณะทางเคมี : ของแข็งทั้งหมด
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิกหรือเกลือเบนโซเอต
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือซอร์เบต
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอตหรือโพรพิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันการเกิดสีน้ำตาล
1,500 7
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
1,500 7
อบเพาะเชื้อ (สำหรับชนิดสเตอริไลซ์)
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : ราและยีสต์
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : โคลิฟอร์ม(วิธีเอ็มพีเอ็น)
300 7
700 5
จุลินทรีย์ : ชนิดพาสเจอไรซ์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 15
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : ซาลโมเนลลา
500 15
400 10
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 15
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : ราและยีสต์
300 10
400 5
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : โคลิฟอร์ม(วิธีเอ็มพีเอ็น)
300 7
700 5
จุลินทรีย์ : ชนิดสเตอริไลซ์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 5
น้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ
400 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025